Detaylı Arama
Kategoriler
Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

1.     Devredenleratanlar.com Üyelerin Devredenlersatanlar.com  internet sitesi üzerinden gönderdikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile saptanan amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü şahıslara kesinlikle açıklamayacaktır.
 
2.       Üyelik için istenecek olan Adı, Soyadı, Telefon Numarası, E-Posta Adresi gibi Kişisel Bilgiler Üyeyi tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup Gizli Kişisel Bilgiler olarak anılacaktır.
 
3.      devredenlersatanlar.com İşbu Gizlilik Politikası ve Üyelik ‘Sözleşmesin'de tanımlı olan haller haricinde Şahsi bilgileri herhangi bir kurum, şirket ve/veya üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
 
4.       devredenlersatanlar.com şahsi bilgileri devredenlersatanlar.com bünyesinde müşteri porfilini tespit etmek ve istatistiksel çalışmalar, analizler hazırlamak amacıyla kullanabilecek ve yalnızca bu çalışmaların yapılması amacıyla kullanabilecek üçüncü şahıslarla paylaşabilecektir.
 
5.     devredenlersatanlar.com Üyelerinin şahsi bilgilerini elindeki bütün teknolojik imkanları seferber ederek özel ve gizli tutmayı kendisine sorumluluk olarak addetmiş, bu gizliliğin sağlanması, sürdürülmesi, bilgilerin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü şahıslara ifşasını önlemek için gerekli bütün emniyet ve güvenlik tedbirlerini almayı taahhüt ediyor.devredenlersatanlar.com bu gizli ve şahsi bilgileri korumak için bütün güvenlik ve emniyet tedbirlerini aldıktan sonra devredenlersatanlar.com adresine, sistemine veya veritabanına yapılan saldırılar sonucunda bu gizli ve şahsi bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda devredenlersatanlar.com'un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 
6.    devredenlersatanlar.com işbu Gizlilik Politikası hüküm ve kararlarını, dilediği zaman www.devredenlersatanlar.com  adresinden yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. devredenlersatanlar.com 'un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hüküm ve kararları devredenlersatanlar.com adresinde yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 
7.       Üyelerden derlenen tüm önemli ve şahsi bilgiler, en yüksek elektronik ve fiziksel güvenlik standartlarında saklanmakta, yalnızca yetki sahibi olan personelin ve ancak zorunlu durumlarda kullanıcı onayı altında ulaşabileceği bir sistemle, mevcut T.C. kanunları ve uluslararası kanunlar çerçevesinde kullanılmaktadır.devredenlersatanlar.com İşbu Gizlilik Politikası ve Üyelik ‘Sözleşmesi’nde tanımlı olan haller haricinde üyelerden derlediği kişisel ve hassas bilgileri kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir isim altında, hiçbir nedenle ve hiçbir muhatap nezdinde açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamayı ve hiçbir surette kötüye kullanmamayı taahhüt ve garanti eder.